Članstvo

ČLANSTVO V DRUŠTVU METULJČICA PRINAŠA VELIKO.

ZAKAJ POSTATI ČLAN DRUŠTVA:

>> ker izvem veliko o bolezni

>> ker društvo organizira brezplačna poučna predavanja

>> ker se srečujem z ljudmi ki imajo enake težave in me razumejo

>> ker  z izmenjavanjem izkušenj med bolnicami veliko pridobim

>> ker se rada družim in mi je na srečanjih prijetno

>> ker se lahko udeležujem družabnih srečanj in ekskurzij

>> ker imam informacije preko interneta ali telefona vedno na voljo

>> ker mi članstvo omogoča raznovrstne popuste in ugodnosti

 

V kolikor se nam želite pridružiti je to zelo enostavno:

1.izpolnite prijavnico

2. zgornji del prijavnice pošljite na naslov društva (Smrekarjeva 44, 1000 Ljubljana) ali pa jo oddajte osebno na katerem naših srečanj

3. spodnji del pa ostane vam za vašo informacijo.

 

Članarino nakažite na TRR Društva – NLB d.d. 02011-0256058092 ali jo prav tako prinesite na srečanje osebno.

 

Pri plačilu prosim, da NUJNO navedete svoje ime in priimek ter kontaktni naslov,  po možnosti tudi GSM številko in mail naslov, sicer vas v primeru, da nismo prejeli vaše prijavnice, ne moremo kontaktirati.

 

Letna članarina znaša 15 eur.

 

 

Program in delovanje sofinancira FIHO.
Stališča organizacije ne izražajo stališč FIHO.

 

 

GDPR

Uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR)

Kaj je GDPR in kaj to pomeni za vas? 

GDPR (General Data Protection Regulation) je kratica s katero označujemo Evropsko uredbo s področja varovanja osebnih podatkov. Gre za zakonodajo, ki vnaša strožja pravila na področju varstva osebnih podatkov, hrambe podatkov, itd.  Splošna uredba prinaša enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, določena ločena pravila pa bodo urejena tudi v novem Zakonu o varstvo osebnih podatkov s strani Slovenije. 

Glavni namen zakonodaje, ki je nastala kot posledica digitalizacije in povečanega obsega zbiranja osebnih podatkov v namene trženja je, da daje uporabniku večji nadzor nad tem kaj podjetje oz. organizacija s podatki počne in na kak način jih obdeluje. 

Uporabniki imajo po novi uredbi tako možnost vpogleda v podatke, ki jih organizacija hrani. Prav tako ima uporabnik vedno možnost, da zahteva od organizacije da nemudoma izbriše uporabnikove podatke. 

Kako hranimo vaše podatke in za katere namene jih uporabljamo?

V Društvu za pomoč pri obolenjih ščitnice Metuljčica že do sedaj skrbno hrani in obdeluje vaše osebne podatke v skladu z novo zakonodajo GDPR.

Vaše podatke uporabljamo za namene obveščanja – torej da vam lahko pošiljamo vabila, obvestila in druge informacije.

Vaše podatke (omejene) posredujemo le javnim financerjem (tj. Ministrstvom, Občinam in Fundaciji FIHO ) v kolikor za črpanje finančnih sredstev to od nas zahtevajo.

Vaših podatkov nikoli ne uporabljamo za tržne ali raziskovalne namene!

V primeru dodatnih vprašanj nam prosimo pišite na  metuljcica.drustvo@gmail.com